Orpon hallituskausi

Suomessa ylintä valtiovaltaa käyttää hallitus, jonka muodostaneet puolueet ovat yhdessä sopineet tavoitteistaan alkaneelle hallituskaudelle. Sopimusta sanotaan hallitusohjelmaksi.

Oletetusti tuorein hallitusohjelma “Vahva ja välittävä Suomi” ei asiastamme juuri välitä. Kannabista tai hamppua se ei tietenkään mainitse ja huume -sanakin toistuu vain muutaman kerran viitatessaan nuorten huumekuolemiin, jonka kanssa kannabiksella ei ole mitään tekemistä. Päihdehoidon kehittämisestä kerrotaan enemmän, mutta selkeästi jatkossakin kannabiksen käyttäjä on aina huumeongelmainen.

Positiivista saattaisi olla lääkäreiden kipulääkitysosaamisen parantaminen terveydenhoitoalueilla, mutta koska senkin on perustuttava tutkittuun tietoon, se ei tarkoittane kannabishoitoihin liittyvän osaamisen kasvattamista – sillä jos jotain ei tutkita, ei siitä myöskään voida tutkimustietoa saada.

Maatalouden tavoitteissa painopiste on elintarviketeollisuuden ja viennin kehittämisessä. Hampusta voidaan toki tuottaa elintarvikkeita, mutta siihen rajoittuen käyttökohteet ovat edelleen kovin vähäiset. Näillä näkymin sellaiset innovaatiot kuten hamppubetoni tai -muovi jäävät ylimääräisen kehitystuen ulkopuolelle. Metsätaloutta vuorostaan suojellaan entistä tiukemmin, eikä hallituksen tavoite ole antaa jalansijaa hampun hyödyntämiselle perinteisesti metsästä tuotettujen raaka-aineiden sijaan, edes ilmastokysymysten edessä.

Lisäksi poliisien määrää kasvatetaan viidellä sadalla kahdeksaan tuhanteen, he saavat tutkintaan ja tiedusteluun entistä enemmän oikeuksia, sekä uhrittomistakin rikoksista perittävää rikosuhrimaksua aiotaan korottaa. 

On hyvä muistaa, että tässä vaiheessa ne ovat vasta hallituspuolueiden tavoitteita. Niihin voi vaikuttaa vetoamalla heidän kuultavaksi kutsumiinsa asiantuntijoihin, tai asian käsittelylle keskeisissä asemissa oleviin kansanedustajiin.

Ministereistä kolmannes voisi dekriminalisoida

YLE:n vaalikonevastausten perusteella enemmistö korkeimpiin valtiollisiin virkoihin valituista ei edelleenkään ymmärrä kieltolain seuraamuksia kansakunnalle. Yhdeksästätoista ministeristä 13 pääministeriä myöten vastusti kannabiksen sallimista millään muotoa, kun taas vain yksi (Elina Valtonen, kok.) hakisi suuntaa Saksan mallista. Loput ministereistä antoi enemmän tai vähemmän varovaisen kannatuksensa kannabiksen dekriminalisoinnille.

Keskeisimmät virat ovat kuitenkin kielteisimmin asiaan suhtautuvien hallussa, sillä oikeusministeriksi valittiin Leena Meri (ps.) ja sosiaali- ja terveysministeriksi Kaisa Juuso (ps.). Hampun hyötykäyttöä tuskin myöskään edistää Sari Essayahin (kd.) valinta maa- ja metsätalousministeriksi, ja on syytä huomata, että myös työministeri Arto Satonen (kok.) sekä sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ovat ehdottomasti asialle kielteisiä.

Kielteisissä vastauksissa korostui huoli nuorista ja väärän signaalin lähettämisestä. Useat myös sisälsi huumevalistuksen ehdollistamia väärinymmärryksiä, tai osoitti haluttomuutta argumentoida kantaa syvemmin. Kaikkien ministereiden vastaukset löydät artikkelin lopussa.

Koska kannabiskysymys ei millään muotoa ole hallitusohjelmassa, ei myöskään ole toivoa että sellaista alettaisiin hallituksen sisältä esille nostamaan. Eduskunnan kokoonpano on myös enimmäkseen vihamielinen ajatukselle kannabiksen dekriminalisoinnista. Voitot asiallemme kannattaa nyt hakea muualta, kuin lainsäädäntötyöstä.

Synkän pilven hopeareunus

Kansakunnan näkemys on kovin erilainen kuin hallituksen, kertoo viime vuoden huumausainekysely. Trendi on jatkunut ja nykyään noin 80% väestöstä sallisi kannabiksen lääkekäytön, kun taas 53% olisi valmis dekriminalisoimaan. Kotikasvatuksen sallisi jo 33% ja 24% laillistaisi myyntiin saakka.

Näin ollen työlle puolueissa vallitsevien asenteiden korjaamiseksi on juuri nyt kysyntää. Vankimmin asiaamme vastustaville on syytä jatkossakin muistuttaa, että kannabiksen normalisoinnin hoitaa nykyään nuorille aikuisille suunnattu TV-viihde, ja että kieltolaista huolimatta käyttöaste on jo euroopan keskitasoa. Vuositasolla kannabista käyttää jo yli 400 000 kansalaista.

Olettaen että rangaistuspolitiikka tai sen toteuttaminen tiukkenee, tulee myös entistä useammasta kieltolain uhri samalla kun sympatia itse asialle kasvaa. Eli valtionhallinnon tahtotilasta riippumatta, myötätuuli lääkekäytölle ja dekriminalisoinnille voimistuu.

Osallistumalla vaaleihin voimme kääntää tämän yhtälön asiamme vastustajia vastaan, pakottaa heidät kunnolliseen julkiseen keskusteluun kieltolain haitoista, sekä vaatia kannabista nauttivan henkilön ihmisarvon tunnustamista. Matkaa siihenkin on kuljettavana, mutta toista tietä näiden tavoitteiden saavuttamiseen ei ole näköpiirissä.

Muistathan siis antaa kannatuksesi puolueen rekisteröimiselle, sillä vasta sen myötä tuota tietä päästään kulkemaan.

Kiittäen,
Tapani Karvinen
Puheenjohtaja, Hamppupuolue ry


Ministereiden vaalikonevastaukset

YLE:n vaalikone 2023, kysymys 20: ”Pitäisikö kannabis laillistaa?”

Petteri Orpo, kok. Pääministeri Täysin eri mieltä “Kokoomus ei kannata kannabiksen vapauttamista, koska sen voi olettaa lisäävän käyttöä, jolla on erilaisia haittavaikutuksia”
Ville Tavio, ps. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Täysin eri mieltä Ei tarkentavaa kommenttia.
Leena Meri, ps. Oikeusministeri Täysin eri mieltä “Rangaistuksia ei tule poistaa, Suomen kriminaalipolitiikka on tällä hetkellä tältä osin edelleen toimivaa. Kannabis ja muut huumausaineet aiheuttavat pysyviä vaurioita ja puhkaisevat vakavia sairauksia, kuten psykoosia. Huumausainerikollisuus on entistä järjestäytyneempää rikollisuutta ja sillä rahoitetaan usein muuta rikollisuutta. Rangaistusten poistaminen olisi väärä viesti siitä, että huumeiden käyttö olisi yhteiskunnassa suotavaa. Erityisesti viesti nuorille olisi täysin väärä.”
Riikka purra, ps. Valtiovarainministeri Täysin eri mieltä “Suomessa on massiivinen huumeongelma – etenkin nuorten huumekuolemat ovat hyvin korkealla. On päivänselvää, että päihderiippuvaisten tukea pitää parantaa. Kaiken hoidon tavoitteena pitää olla riippuvuuden katkaisu. Samaan aikaan minkäänlainen huumemyönteisyys – edes siis kannabiksen suuntaan – tai päihteidenkäytön hyväksyttävyys tai laillistamishaaveilut eivät ole oikein. Emme saa antaa sellaista viestiä.”
Mari Rantanen, ps. Sisäministeri Täysin eri mieltä “Huumausaineiden käyttö ei ole yhteiskunnan kannalta hyväksyttävää käytöstä ja mitään huumausainetta ei tule laillistaa.”
Antti Häkkänen, kok. Puolustusministeri Täysin eri mieltä “Lapsia ja nuoria on suojeltava huumeilta kaikin keinoin. Huumeidenkäytön salliminen johtaisi ongelmien pahentumiseen. Kannatan päihdepalvelujen parantamista.”
Sari Essayah, kd. Maa- ja metsätalousministeri Täysin eri mieltä “Huumeiden käyttäjä tulee ohjata hoitoon, ja pyrkiä auttamaan kaikin keinoin. Sen sijaan rangaistuksista luopuminen antaisi yhteiskunnassa viestin, etteivät huumeet ole vaarallisia tai niiden käyttö paheksuttavaa.”
Arto Satonen, kok. Työministeri Täysin eri mieltä “Jos kannabis laillistetaan, niin se lisää huumeiden käyttäjien määrää, mikä puolestaan lisää ongelmakäyttäjien määrää.”
Anna-Kaisa Ikonen, kok. Kunta- ja alueministeri Täysin eri mieltä “Huumeiden käytöstä ei pidä tehdä laillista. Rangaistuksen pelon ei silti pidä estää hoitoon hakeutumista. Tärkeintä on tarjota hoitoa huumeista eroon haluaville ja ehkäistä huumeidenkäyttöä.”
Lulu Ranne, ps. Liikenne- ja viestintäministeri Täysin eri mieltä “Yhteiskunnan ei tule millään lailla viestiä, että huumeiden käyttö olisi laillista ja hyväksyttävää.”
Kaisa Juuso, ps. Sosiaali- ja terveysministeri Täysin eri mieltä “Laillistamalla kannabiksen antaisimme signaalin, että sen käyttö on hyväksyttävää. Kyseessä on huume joka aiheuttaa riippuvuutta. Sen sijaan korvaushoitoon pääsyä tulee helpottaa.”
Sanni Grahn-Laasonen, kok. Sosiaaliturvaministeri Täysin eri mieltä “Suhtaudun erittäin kielteisesti päätöksiin, jotka voivat lisätä nuorten huumekokeiluja ja ”normalisoida” huumeiden käyttöä. Tiedän, että erityisesti nuorten keskuudessa asenteet muuttuvat sallivimmiksi, ja pidän sitä huolestuttavana. Päihdepalveluja tulee kehittää niin, että riippuvuuksiin saa nopeasti apua ja päihdekierteeseen joutunut saa apua. Erityisesti nuorten huumeiden käyttöön tulee suhtautua erittäin vakavasti ensikokeiluista alkaen. Kotien, koulujen ja eri viranomaisten yhteistyön tulee toimia ilman katkoksia tai ”väliinputoamista”. Ankkuri-toiminta tulee resursoida hyvin.”
Anna-Maja Henriksson, rkp. Opetusministeri Täysin eri mieltä “Meidän on varmistettava, että riippuvuudesta kärsivä ihminen ja hänen läheisensä saavat tarvitsemaansa apua ja tukea matalalla kynnyksellä. Käytön laillistaminen olisi väärä signaali.”
Anders Adlercreuz, rkp. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Jokseenkin eri mieltä “Huumeiden välittäminen on luonnollisesti rangaistavaa, mutta huumeiden käytöstä rankaiseminen herättää kysymyksiä. Tiede viittaa siihen, ettei käytöstä rankaiseminen ole yhteiskunnan etu. Ongelman salaaminen ei anna läheisille tai ammattiauttajille mahdollisuutta puuttua huumeiden käyttöön. Huumeiden käyttäjä ei myöskään parane vankilassa, missä huumeita käytetään runsain mitoin. Siksi riippuvuudesta kärsivän ihmisen paikka ei ole vankilassa, vaan vieroitushoidossa. On kuitenkin myös niin, että rangaistavuuden poistaminen herkästi lähettää väärän viestin. Siksi asiassa on edettävä varoen.”
Sandra Bergqvist, rkp. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Jokseenkin eri mieltä “Lisääntyneellä ja laillisella huumeidenkäytöllä ei ole myönteisiä seurauksia.”
Vilhelm Junnila, ps. Elinkeinoministeri (eronnut) Jokseenkin eri mieltä “Kannabiksen käyttöä ei sinänsä tule laillistaa, mutta olisi perusteltua luopua käytön rangaistavuudesta.”
Ville Rydman, ps. Elinkeinoministeri (uusi) Jokseenkin eri mieltä Ei tarkentavaa kommenttia.
Kai Mykkänen, kok. Ympäristö- ja ilmastoministeri Jokseenkin eri mieltä Ei tarkentavaa kommenttia.
Sari Multala, kok. Tiede- ja kulttuuriministeri Jokseenkin eri mieltä “Lääkekannabiksen käyttö tulisi sallia. Rangaistuskäytännössä tulisi pohtia siirtymistä joidenkin eurooppalaisten maiden suuntaan, jossa vähäisistä käyttörikoksista ei käytännössä rangaista, mutta hoitoonohjausta on aina.”
Elina Valtonen, kok. Ulkoministeri Jokseenkin samaa mieltä “Meidän on seurattava kansainvälisiä esimerkkejä ihmislähtöisestä ja haittoja vähentävästä huumausainepolitiikasta; muuten johdamme jatkossakin tilastoja huumausainekuolemissa ja muissa sosiaalisissa haitoissa. Esimerkiksi Saksa on vapauttamassa kannabiksen tänä vuonna vahvaan lääketieteelliseen ja sosiaalipoliittiseen näyttöön nojaten. Huumausaine- ja päihdepolitiikassa tärkeintä on suojella lapsia ja nuoria sekä ennaltaehkäistä vakavia haittoja sekä riippuvuutta.”

Piditkö lukemastasi? Jaa se somessa!


Lisää artikkeleita

Kommentoi