Eduskuntavaalit

Eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Kansanedustajilla on oikeus laatia ja äänestää lakiesityksistä, sekä vaikuttaa lakiesitysten sisältöön valiokunnissa. Puolue vaatii valituilta edustajiltaan yksimielisyyttä vain puolueen yleisohjelmaan liittyvissä asioissa.

Hamppupuolueen tavoite ensimmäisissä vaaleissaan on vähintään 2% valtakunnallinen kannatus tai vähintään yksi kansanedustaja. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa, että puolue on oikeutettu puoluetukeen, jonka käyttäisimme puolueen kehittämisen lisäksi yhteiskunnassa vallitsevien asenteiden korjaamiseen sekä jäsenkuntamme palvelemiseen.

Yhteiskunnallisiin tavoitteisiimme voi tutustua lukemalla jo keväällä 2023 alkaneelle vaalikaudelle laadittu Hamppupuolueen vaaliohjelma.

Ehdokkaaksi?

Hamppupuolue pyrkii asettamaan ehdokkaita kaikissa manner-Suomen vaalipiireissä. Puolueen ehdokkaan tulee olla täysivaltainen Suomen kansalainen sekä puolueen varsinainen jäsen. Eduskuntavaaleissa ehdolle voi asettua myös muussa kuin omassa vaalipiirissään.

Ehdokkaaksi ilmoittautunut tarvitsee myös kahden puolueen jäsenen tai puoluehallituksen kannatuksen ehdokkuudelleen. Jos ehdokkaita ilmoittautuu enemmän kuin mitä vaalipiiristä voidaan eduskuntaan valita, vaalipiirin ehdokkaat valitaan jäsenäänestyksellä.

Ennen kuin haet ehdokkaaksi, harkitse.

Julkinen asema puolueessa voi toistaiseksi altistaa monenlaiselle syrjinnälle tai haitanteolle työyhteisössä, sosiaalisissa suhteissa tai viranomaisten kanssa asioidessa. Puolue pyrkii mahdollisuuksien mukaan vähentämään näitä riskejä, mutta ei voi taata niiltä välttymistä.

Ehdokashaku vuoden 2027 -eduskuntavaaleihin avataan myöhemmin.