Yhden asian puolue

Hamppupuolueen tavoite on purkaa kannabiskasvin hyödyntämisen esteitä, eikä mitään muuta. Näin ollen puolueella ei ole tarvetta tehdä kompromisseja tästä tavoitteesta saavuttaakseen toissijaisia tavoitteita. Kaikissa muissa asiakysymyksissä puolueen ehdokkailla on omantunnonvapaus. Vaadimme ainoastaan kunnioittavaa käytöstä kanssaihmisiä kohtaan.

Tavoitteet

Puolueen ensisijainen tavoite on tarjota pysyvät demokraattiset puitteet kannabiskasvin vapauttamiselle, jotta perustuslain mukainen oikeus vakaumukseen ja mielipiteeseen koskisi myös asian kannattajia, eikä heitä kohdeltaisi vain päihdeongelmaisina. Tämä tavoite on saavutettu kun yhdistys on rekisteröity puolueeksi. Voit auttaa tässä allekirjoittamalla puolueen kannattajakortin.

Puolueen seuraava tavoite on varmistaa riittävät taloudelliset resurssit merkittävään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kannattajiensa auttamiseksi epäoikeudenmukaisuuksien edessä. Tavoitteessa onnistutaan kun puolue saa eduskuntavaaleissa 2% annetuista äänistä (eduskuntavaaleissa 2019 n. 60 000 ääntä, eli n. 5 000 ääntä per vaalipiiri) tai vähintään yhden kansanedustajan (n. 15 000 ääntä yhdestä vaalipiiristä).

Puolueen perimmäinen päämäärä on päästä vaikuttamaan lainsäädäntötyöhön varmistamalla vaaleissa useita kansanedustajia. Sen lisäksi että kansanedustajilla on oikeus äänestää lakiesityksistä, heillä on myös oikeus vaikuttaa käsittelyyn valiokunnassa, johon heidät on nimitetty.

Hamppupuolue osallistuu myös europarlamentti-, alue- ja kuntavaaleihin, sekä mahdollisuuksien mukaan Presidentinvaaliin. Näissä menestyminen auttaa muuttamaan poliittista ilmapiiriä, sekä vaikuttamaan asiaan liittyvissä oheiskysymyksissä. Lisäksi puolue tukee jäseniään, jotka pyrkivät valtuutetuiksi muissa kuin valtiollisissa vaaleissa.

Vaikuttaminen

Toisin kuin muut puolueet, emme aio pelkästään luvata olevamme hyödyllisiä sitten kun puolue on päättävässä asemassa. Strategiamme keskiössä on hyödyn tarjoaminen kannattajakunnallemme sellaisin oppain ja tuottein, joita ei muualta saa. Puoluetuen tarjoamin resurssein haluamme tukea muita asiaa ajavia toimijoita ja tapahtumia, sekä kehitämme palveluitamme edelleen mm. tarjoamalla konkreettista lakiapua jäsenillemme.

Hamppupuolueen äänestäjäsegmentti on vähintään 400 000 kansalaista, eikä puolueen tarvitse kilpailla muiden puolueiden äänestäjistä. Tällöin ei myöskään ole tarvetta käyttää resursseja muiden äänestäjäryhmien houkuttelemiseen, mikä tekee useasta perinteisten puolueiden tekemästä työstä tarpeetonta kohdallamme. Hamppupuolueelle riittää, että tavoitamme oman äänestäjäkuntamme.

Lain muuttaminen ei onnistu ilman eduskunnan tahtotilan muuttamista. Haluamme lähettää viestin, että aina kun kansalainen saa normaalia elämää haittaavan oheisrangaistuksen viranomaisilta, heistä tulee puolueen pysyviä äänestäjiä. Tällä pyrimme luomaan painetta asiaamme vastustaville puolueille harkita omaa kantaansa kieltolakiin.

Sisäinen demokratia

Silloin kun ehdokkaaksi ilmoittautuneita on enemmän kuin ehdokaspaikkoja, puolueen henkilöjäsenet valitsevat ehdokkaat siirtoäänivaalein. Mahdollisuus kannattaa useampaa mieluista ehdokasta auttaa takaamaan riittävän monipuolisuuden ehdokaspaletissa, jotta jokainen äänestäjä löytäisi vaaleissa itselleen sopivan ehdokkaan riveistämme.

Puoluehallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan perinteisellä enemmistövaalitavalla puoluekokouksessa. Hallituksen varajäsenet ovat henkilökohtaisia ja ne hyväksyy hallitus hallituksen varsinaisten jäsenten ehdotusten mukaisesti.

Puolueen varsinaiset jäsenet ovat äänivaltaisia jäseniä puoluekokouksissa. Äänestämisen lisäksi he voivat tehdä aloitteita puoluekokoukselle, sekä asettua ehdolle puoluehallitukseen. Puolueen kannatusjäsenillä on puheoikeus puoluekokouksissa.

Puoluekokouksissa kynnys aloitteen tai vastaehdotuksen käsittelylle on 1/5 kokoukseen osallistuvista äänivaltaisista jäsenistä.

Talous

Hamppupuolue ei tule hakemaan rahankeräyslupaa, koska poliisihallitus ei sitä puolueelle tulisi myöntämään. Luvan uupuminen ei tarkoita etteikö puolue voisi ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi, ainoastaan sitä, ettei lahjoituksia saa julkisesti pyytää. Näin ollen sellainen taho joka puoluetta haluaa taloudellisesti ja vastikkeetta tukea, joutuu olemaan erikseen yhteydessä. Lakisääteinen yläraja anonyymeille lahjoituksille on 1499€ vuodessa.

Jäsenyys on ensisijainen tapa tukea puoluetta taloudellisesti. Vaalivuosina välttämättömät kustannukset voidaan kattaa helposti 420:n kannatusjäsenmaksun turvin, välivuosina ei tarvita sitäkään. Käytännön syistä jäsenyys on voimassa aina seuraavan vuoden loppuun jäsenmaksun maksamisesta.

Toissijainen tapa tukea puoluetta taloudellisesti, on hankkia tuotteita puolueen kannatustuotekaupasta. Pyrimme pitämään huolen että tuotteet ovat erityisiä, laadukkaita ja kohderyhmäämme palvelevia.

Kolmas ja tärkein tapa tukea puoluetta taloudellisesti, on muistaa äänestää vaaleissa sekä kannustaa muita tuntemiasi yhteisen asian kannattajia tekemään samoin. Puoluetuen myötä toiminta tai sen laajentaminen ei enää ole riippuvainen jäsenmaksuista tai lahjoituksista.

Säännöt ja puolueohjelma

Hamppupuolueen säännöt on pyritty rakentamaan jäsenkunnan etua ja puolueen monimuotoisuutta ajatellen. Riippumatta jäsenyyden tasosta, jäsenedut ovat yhtälaiset ja tarvittavat ehdokasäänestykset järjestetään siirtoäänivaalitavalla, jottei kenenkään ääni jäisi vaikuttamatta. Puolueen sisäinen demokratia hoidetaan perinteisemmällä kaavalla vuosittaisessa puoluekokouksessa.

Avaa säännöt.

Puolueohjelma on toistaiseksi lyhyt ja selkeä: ajamme vain cannabis-sukuisten kasvien hyödyntämisen esteiden purkamista, emmekä mitään muuta. On todennäköistä, että puolueohjelmaan lisätään tarkentavia vaatimuksia tulevissa puoluekokouksissa jäsenkunnan ehdotusten pohjalta.

Avaa puolueohjelma.


Puoluehallituksen jäsenet