Kannattaako valittaa?

”Syytön kunnes toisin todistetaan” on oikeusperiaate, jonka tarkoitus on turvata kansalaisia sellaisilta seuraamuksilta, jotka eivät perustu lakiin. Ennen seuraamuksen määräämistä tulee viranomaisilla olla riittävä näyttö rikoksen tapahtumisesta. Paras näyttö on aina epäillyn tunnustus.

Vaikka laittoman teon tunnusmerkit täyttyisivät, syyttömyyteen voi vedota myös muilla perusteilla. Esimerkiksi selkeästi todistettavat lääkinnälliset tarpeet kasvatusrikosten motiivina saattaa johtaa rangaistuksen lieventymiseen oikeudenkäynnissä.

Syytteen myöntäminen käyttörikoksissa tarkoittaa että epäilty tunnustaa teon ja hyväksyy poliisin esittämän rangaistuksen, joko huomautuksen tai sakkoa. Syytteen myöntäminen ei anna ylimääräistä suojaa oheisrangaistuksilta, kuten ajo-oikeuden arvioinnilta, lastensuojeluilmoitukselta, eikä opiskelu- tai työpaikan menettämiseltä. Myös rekisterimerkintä jää poliisiasian tietojärjestelmään (PATJA) vähintään viideksi vuodeksi.

Syytteen kiistäminen tarkoittaa, että poliisin täytyy suorittaa esitutkinta saadakseen riittävästi aineistoa, jonka perusteella asia viedään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tämä pidentää käsittelyn aikaa ja lisää siihen osallistuvien viranomaisten määrää.

Syytetyltä peritään 270€:n oikeudenkäyntimaksu riippumatta oikeudenkäynnin tuloksesta. Ymmärrettävästi tämä taloudellinen haitta lannistaa monen puolustushaluja, etenkin vähävaraisen ollessa kyseessä.

Jos kyseessä on käyttörikos josta poliisi haluaa antaa paikan päällä huomautuksen, epäillyn täytyy myöntää rikos, mikä on aina riittävä näyttö rangaistuksen antamiseksi. Muussa tapauksessa heidän täytyy suorittaa epäillyn kuulustelu oikeudenkäyntiä varten, joko välittömästi poliisiasemalla tai kutsumalla kuulusteluun myöhemmin.

Huomionarvoista on, että vaikka syyllisyyden myöntäisikin kohtaamisessa poliisille, pian saapuvan kirjatun haastekirjeen myötä epäillyllä on 30 päivää aikaa kiistää syyllisyys, jolloin poliisi joutuu viemään asian oikeuden käsiteltäväksi. Näin on syytä menetellä, jos esimerkiksi kokee tulleensa painostetuksi syytteen myöntämiseen poliisin toimesta.

Puolustuskirje oikeudelle

Haastekirjeessä ilmoitetaan syyte sekä syyttäjän tai poliisin esittämä rangaistusvaatimus, johon vastaajaa pyydetään vastaamaan myöntääkö vai kiistääkö hän syytteet. Vastustaessa haastetta vastineessa tulee ilmaista perustelut vastustamiselle, sekä esittämään mahdollinen näyttö (todistelu) perusteluiden tueksi. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä päättää hankkiiko oikeusavustajan auttamaan puolustuksessa.

Asiakirjoja laatiessa on syytä muistaa, että kaikki oikeuden pöytäkirjat ovat julkisesti saatavilla olevia asiakirjoja tuomion vahvistamisen jälkeen. 

Ennen tuomion vahvistamista tuomitulla on oikeus valittaa tuomiostaan hovioikeuteen. Ilmoitus tyytymättömyydestä tuomioon tulee toimittaa seitsemän vuorokauden kuluessa ja varsinainen kirjallinen valitus on jätettävä 30 vuorokauden kuluessa oikeuden päätöksestä. 

Hovioikeuskäsittelystä koituu myös 270€:n oikeudenkäyntimaksu, ellei oikeus lievennä aiempaa tuomiota.

Kirjallinen käsittely vai oikeuden istunto?

Viimeisenä viranomaiset haluavat tietää suostutko kirjalliseen käsittelyyn. Kirjallisessa käsittelyssä tuomari ratkaisee asian viranomaisten ja puolustuksen toimittaman aineiston perusteella. Istunnossa ratkaisu tehdään muutoin saman materiaalin pohjalta, mutta siellä voi esittää myös suullisesti oman kantansa.

Istunnossa syytetyllä on läsnäolo-oikeus, muttei velvollisuus ellei sakon uhalla ole määrätty läsnäolevaksi. Oikeuden istunnot ovat julkisia ellei erityistä syytä määrätä istuntoa salaiseksi ole. Istuntojen tallentaminen on kiellettyä, joten istuntotodistajiksi on aina suotavaa ottaa vähintään pari tuttavaa mukaan, oli asia mikä tahansa. On hyvä muistaa että oikeudenkäyntiin saapuville tehdään turvatarkastus.

Kannattaako siis valittaa? Sitä emme osaa puolestasi sanoa, sillä kaikki riippuu tapauksen yksityiskohdista. Voimme vain sanoa, että kaikkien kohdalla selkein haitta on valituskierrosten myötä kasvavat kulut, muut selkeimmät vaikutukset ovat oikeusjärjestelmän kuormittuminen sekä käyttörikostapausten päätyminen tilastoihin.

Piditkö lukemastasi? Jaa se somessa!


Kommentoi